St. Petersburg International
Economic Forum


Russian export catalogue


Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Noviny

29. května roku 2012 Obchodní rada Ruské federace v České republice A.V.Turov se zúčastnil setkání s prezidentem Folklorního sdružení České republiky Z.Pšenicou a generálním sekretářem zahraničních vztahů J.Mrnuštíkovou.

Toto sdružení se podporuje Ministerstvem zahraničních vecí ČR, Ministerstvem zemedělství ČR, agenturou CzechTourism a dalšími rezorty.

V průběhu setkání byly projednány otázky ohledně spolupráce na meziregionálni úrovni s představiteli a soubory Čeljabinkské, Sverdlovské oblasti a také Moskvy a Kazaně. Opatření pořádaná touto asociací, do nichž se zapojují účastníci z více než 100 zemí, jsou perspektivní možností pro podnikatelské kruhy aby rozšiřovaly jejich zahraničně-hospodářskou činnost.