St. Petersburg International
Economic Forum


Russian export catalogue


Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Noviny

Nová Rusko - česká obchodní komora: podpoříme vzájemný obchod a společné projekty českých a ruských firem

Dne 6. září 2012 se v Praze uskutečnila ustavující schůze Rusko-české obchodní komory. Iniciátory založení této organizace se staly společnosti Vemex, MND, Lukoil, Červa Export-Import, Ruspromstroj, SevZapEnergo, SpecMaš, První česko-ruská banka, Volksbank, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners a také Hospodářská komora ČR.

Účastníků ustavující schůze blahopřál Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Sergey Kiselev.

Prezidentem nové Rusko-české obchodní komory byl zvolen generální ředitel společnosti Vemex Vladimír Jermakov, předsedou dozorčí rady pak šéf společnosti Červa Export-Import Albert Giljajev. Prvním čestným členem Rusko-české obchodní komory se stal předseda Komory pro styky se zeměmi SNS Václav Petříček.

Vladimir Jermakov se domnívá, že vznik nové organizace byl nezbytný. „Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem se dostávají na zcela novou úroveň. Důkazem toho jsou smlouvy, které v poslední době uzavírají české firmy v Rusku, například kontrakt brněnské společnosti UNIS na modernizaci rafinérie v Krasnodarském kraji v objemu jedné miliardy eur, kontrakty společnosti ALTA na dodávky strojírenského zařízení do Ruska, výstavba v RF průmyslových závodů a další smlouvy.

Rusové na druhou stranu zaujali v ČR první místo v počtu firem založených cizinci na českém území - jedná se o 17 tisíc společností. Jsou mezi nimi jak malé a střední podniky, tak i významné ruské korporace. Spojení těchto dvou tendencí podmínilo nezbytnost vytvoření struktury, která bude zastupovat zájmy ruských investorů v ČR a podporovat rozšíření česko-ruské spolupráce," zdůraznil Vladimir Jermakov.

Rusko dnes podle slov obchodního rady velvyslanectví Ruské federace v České republice Alexandra Turova otevírá svým partnerům ohromný trh, což v takové míře neučiní žádná jiná země. Kupříkladu jen v oblasti jaderné energetiky přesahuje potenciální objem zakázek 300 miliard dolarů. České firmy se již účastní dodávek zařízení pro ruské jaderné elektrárny a jsou aktivní také v modernizaci infrastruktury, dopravy a v dalších oblastech.

Za první pololetí letošního roku představoval objem obchodní výměny mezi Ruskem a Českou republikou 7,13 miliard dolarů.

Vladimír Jermakov poznamenal, že nová Rusko-česká obchodní komora bude analyzovat situaci na ruském a českém trhu, poskytovat konzultace novým i stávajícím hráčům na trzích obou zemí, vystupovat v roli smírčího soudce v případě, že mezi jednotlivými subjekty dojde je sporu, a organizovat konference zaměřené na podporu česko-ruských obchodních vztahů.

Pod patronátem Rusko-české obchodní komory a Obchodního zastoupení Ruské federace v ČR se připravuje vydání publikace, jejímž cílem je při příležitosti letošního 90. výročí česko-ruských obchodních vztahů představit jak historické kořeny, tak současnost a perspektivy vzájemného obchodu mezi těmito dvěma státy. Vydání a slavnostní prezentace této profilové publikace jsou plánovány na druhou polovinu října r. 2012.